Prover av hållbarhet

Lithurin Lithurin

Den högra hälften av betongplattan är Lithurin-behandlad. Hälles saltsyra på plattan visar det sig på den vänstra, obehandlade delen av plattan att syran reagerar med cementens kalkandel. På den högra delen flyter saltsyran utan reaktion ut. Bild 2 visar samma platta efter spolning med vatten. Den obehandlade vänstra delen visar starka angrepp.

Lithurin Lithurin

Samma ytor som bild 1 och 2 starkt förstorade. På den obehandlade vänstra delen har sandkornen genom angreppet på cementen blivit frilagda. På den högra med Lithurin behandlade delen ligger sandkornen inbäddade i oförstörd cementsten.

Lithurin

Betongplattan efter prov med sandblästring.
Den vänstra obehandlade delen har blivit avsevärt avnött.
På nedre delen har en remsa för jämförelsens skull blivit täckt vid försöket.

Undergolv och golv av betong skall uppfylla krav på slitstyrka enligt RA E/1. Slitstyrka (HUS AMA 98).
Krav på slitstyrka Kvalitetsklass Hållfasthetsklass Avnötning 1600 varv(mm)*
  Mycket höga A K50(K500) 0,2
  Höga B K40(K400) 0,4
  Måttliga C K30(K300) 0,8
  Låga D K25(K250) 1,6
*Statens provningsanstalt Metod SP A01 808.

Test

Proverna som är gjorda av fabriksbetong kval. Klass D (K25), har med Lithurinbehandling ökat slitstyrkan till kval klass A (K50).

Dessa prov visar att slitstyrkan nästan ökat 10 gånger!

Om konstruktionskraven i övrigt medger, kan man alltså använda en mager betong (lägre cementinnehåll) och därmed vinna väsentligt minskad krympning och ändå erhålla önskad slitstyrka med Lithurin I och II.

SIK

Svenska institutet för livsmedelsforskning: Test nr 4457
Godkänt betr. smak och lukt i förening med livsmedel.

Statens Provningsanstalt

Statens Provningsanstalt:
Test nr 96K2 1620 visar att Lithurin inte avger flyktiga oraganiska ämnen (gaser).
Test nr B60659 visar att slitstyrkan ökar 8-10 gånger.