Skiffer

Granit och skiffer är extremt hårda material som tål mycket slitage, men även dessa golv slits ner med tiden och då kan vi naturligtvis diamantslipa dem. Slipproceduren är mycket tidskrävande på grund av det hårda materialet. Detta förklarar varför priset är dubbelt så högt jämfört med andra golv.