Golvradet.se

Här kan du Beställa Lilla Städhandboken 2007 hur man på ett lätt sätt underhåller sina golv.

Kabe-mattan.se

KåBe-mattan. En effektiv avtorkningsmatta ute och inne.

Ehrenborg.se

Coral effektiv avtorkningsmatta inomhus.

Betong innehåller till övervägande del granit som är en hård och vacker sten. Genom att slipa bort översta lagret - betonghuden kommer vi ner till hårdare betong och ytlig ballast av granit. Vi härdar betongen så den blir 10 ggr mer nötningsbeständig (testat på Statens Provningsanstalt). Slutligen finpolerar vi golvet till önskad glans. Planslipade golv är underhållsfria, lättstädade samt sparar människor, maskiner och miljö. DIAFLOOR-metoden är ekonomisk och lyfter fram betongens vackra och praktiska sida.

Vi bearbetar gammal eller nylagd betong till estetisk ’betong-terrazzo’.
Våra kunder slipper beläggningar som kan lossna från underlaget och emittera gaser.
Golvytan underhålls utan kemikalier och behöver aldrig bytas ut!

Unik maskinpark:

DIAFLOOR-metoden skapar de planaste golven.
Vi utför arbetet snabbt, till högsta kvalitet, med marknadens bästa maskiner.

Samlad kompetens:

Diamantslipning av; Betong, Terrazzo, Marmor, Kalksten.
Färgad och gnistrande betong (12% kiselkarbid). Fogning.
Blästring, Fräsning, Sanering, Grov- och Finstädning.
Läggning av miljövänliga, tunna och fogfria komfortgolv.
Lyftning och stabilisering av betonggolv med millimeter precision.

Fördelar med diamantslipning jämfört med flytspackel före golvläggning:
Kostar mindre. Drar inte in fukt. Tillför inte kemikalier.
Ökar hållfastheten under golvet.
Ökar höjden i rummet istället för att minska det.

Miljö:

Slipproceduren kräver inga farliga kemikalier.
Inga beläggningar som kan vara farliga, lossna från underlaget och behöver bytas.
DIAFLOOR-metoden minimerar vibrationer som skapar oljud vid transporter, sliter på människor och maskiner.
Det går inte att få ett jämnare golv.

Sett på hela livscykeln kräver golven olika mängd energi:
Till ’klimat-smart’ slipad betong åtgår endast 1,7 kw/m2 Linoleum, trä, epoxi, klinker m m använder alla mångdubbelt mer energi under sin livscykel.

Miljövänliga DIAFLOOR komfortgolv ersätter epoxi. Fäster på stål, betong, asfalt m m. Luktfri och miljövänlig läggning med oändliga färgkombinationer. Kunden kan själv laga eventuella skador! Omtyckt i butiker, gardencenter, verkstäder, källare och lager. DIAFLOOR komfortgolv andas och är flexibelt. Det upplevs mjukt och halkfritt. Det har aldrig varit lättare att följa svensk miljöbalk och EU-lag som tydligt förespråkar att vi ersätter miljöfarliga produkter med miljövänliga dito.